Polityka prywatności

Warunki korzystania ze strony dobreznakowarki.pl.

Polityka prywatności

Warunki korzystania ze strony dobreznakowarki.pl.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1. Definicje

1) STIGO – STIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458629, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9452173287, REGON: 122834328, kapitał zakładowy 50.000 PLN;

2) Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, którego używa Użytkownik podczas korzystania z Serwisu Internetowego;

3) Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;

4) Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;

5) Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach oferowanych przez STIGO;

6) Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania oraz ochrony przez STIGO;

7) Serwis Internetowy – niniejsza strona internetowa o domenie www.dobreznakowarki.pl prowadzona przez STIGO;

8) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy

1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje:
a) adres IP oraz nazwa domeny,
b) używany typ przeglądarki internetowej,
c) typ systemu operacyjnego.

2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych lub statystycznych.

3) STIGO w Serwisie Internetowym może stosować mechanizmy służące do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego, a mianowicie mogą być zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika, w tym historii wyszukiwania, kliknięć w Serwisie Internetowym, odwiedzin w Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w Serwisie Internetowym – jeśli Serwis Internetowy na to pozwala, dane dotyczące korzystania z określonych usług w danym Serwisie Internetowym.

4) Zamawianie usług i produktów oferowanych przez STIGO wymaga podania w odpowiednim formularzu wskazanych tam danych kontaktowych, a pola obowiązkowe w tych formularzach są specjalnie oznaczone. Przy tych formularzach znajdują się odrębne informacje o administratorze i przetwarzaniu danych podawanych przez Użytkownika w danym formularzu.

3. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy

1) Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 Polityki Prywatności jest STIGO.

2) W przypadkach określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

3) Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Cookies

1) Podczas korzystania z Serwisu Internetowego w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego, a jeśli Serwis Internetowy przewiduje możliwość zalogowania się do tego serwisu, to również takie, które służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania lub danych Użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego.

2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.

3) Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies za pomocą opcji wyłączania reklam Google lub na stronie Network Advertising Initiative.

4) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

5) Informujemy, że nieudostępnianie bądź skasowanie Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron internetowych lub spowodować znaczne spowolnienie ich działania.

5. Newsletter

1) Jeśli Serwis Internetowy przewiduje możliwość zapisanie się na listę Newslettera, to Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swoje dane w polu dotyczącym Newslettera lub wypełnić odpowiedni formularz, zamieszczony w Serwisie Internetowym, w którym podaje m.in.: adres e-mail oraz imię. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny numer Newslettera. Imię pozwala STIGO zwracać się do odbiorców Newslettera po imieniu.

2) Aby uniknąć sytuacji, w której wiadomości od STIGO przypadkowo trafią do spamu, zachęcamy do dodania naszych adresów e-mail do tzw. białej listy mailingowej, czyli zaufanej listy odbiorców.

3) Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera klikając w tzw. link rezygnacji umieszczony w treści Newslettera lub wysyłając do STIGO maila informującego o takiej rezygnacji na dane: biuro@stigo.com.pl

4) Przy formularzu wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera znajdują się odrębne informacje o administratorze i przetwarzaniu danych podawanych przez Użytkownika w tym formularzu.

6. Postanowienia końcowe

1) STIGO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2) Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.